leasing voiture

Wat zijn de voordelen van leasing voor bedrijven?

Leasing voor de aankoop van voertuigen heeft vele voordelen op de balans en op fiscaal gebied. Wanneer een bedrijf rollend materieel koopt, auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, heeft het veel geld nodig. Het kapitaal moet gewoonlijk via krediet verkregen worden en wordt dan vastgezet in aankopen. Leasen is een alternatief voor kopen. Voor bedrijven die meer flexibiliteit en minder risico bij hun aankopen willen, is bedrijfsleasing een alternatief financieringsmodel dat veel voordelen heeft.

Wat is leasing voor de aankoop van een voertuig?

leasingIn tegenstelling tot het kopen van een voertuig, hoeft de onderneming bij leasing alleen voor het gebruik te betalen. De maatschappij betaalt alleen de huur die in het leasingcontract is overeengekomen. Alle financieringskosten komen uitsluitend ten laste van de verhuurder. De kosten liggen vast in het leasingcontract en worden gespreid over de hele gebruiksperiode. Het bedrijf heeft dus geen grote initiële investering nodig en kan op lange termijn rekenen met bekende kosten.

Het bedrijf kan het leasingcontract hetzij rechtstreeks met de autodealer sluiten (directe leasing), hetzij onrechtstreeks via een bemiddelende leasingmaatschappij (indirecte leasing).

Bedrijfsleasing biedt bedrijven dus een alternatief voor de aankoop van auto’s of bedrijfsvoertuigen. Een bedrijf kan kiezen of het de aankoop financiert met eigen middelen of door te lenen, of dat het leasen van kapitaalgoederen aantrekkelijker is dan kopen met kredietfinanciering.

Kenmerken van auto leasing

Leasing heeft een vaste basisleasingperiode zonder mogelijkheid tot opzegging. De huurder draagt het investeringsrisico en de kosten voor het behoud van de waarde. Het kredietrisico wordt gedragen door de verhuurder. Deze vorm van leasing is voordelig voor dure investeringen, zoals motorvoertuigen.

Voordelen van bedrijfsleasing

Er zijn verschillende redenen om een bedrijfsvoertuig te kopen. Een daarvan is de mogelijkheid voor een bedrijf om zijn wagenpark uit te breiden of te vernieuwen. Bedrijfsauto’s kunnen ook worden aangeboden als gebaar van waardering en motivatie aan een verdienstelijke werknemer. Of er is een representatief voertuig nodig om bij klanten en zakenpartners een indruk van professionaliteit te wekken. Wat ook de reden is waarom bedrijven nieuwe bedrijfsvoertuigen nodig hebben, groepen, KMO’s en eenmanszaken staan allemaal voor dezelfde vraag: kopen of leasen? De hieronder opgesomde voordelen helpen bij het maken van een keuze.

Bedrijfsleasing als financieringsalternatief kan vele voordelen hebben. Door de overdracht van de juridische eigendom aan de verhuurder, gaan ook de verplichtingen over op de verhuurder. De huurder beperkt zijn risico’s tot een minimum en dat levert balans- en belastingvoordelen op.

Soepelheid

Het bedrijf wint aan flexibiliteit doordat het de mogelijkheid heeft altijd over bijgewerkte voertuigen te beschikken.

Aantrekkelijke dealerkortingen

De dealers bieden bijzonder voordelige voorwaarden aan zakelijke klanten, aangezien zij ook baat hebben bij de operatie, bijvoorbeeld doordat zij oudere auto’s op de markt kunnen verdelen in geval van een op handen zijnde modelwijziging. Wie kiest voor een jonge, in goede staat verkerende tweedehands auto, een teruggave uit leasing, een auto van het jaar of een demonstratieauto kan dus flink besparen.

Vloot leasing tegen gunstige voorwaarden

Dealerkortingen en speciale tarieven zijn gebruikelijk, vooral voor de aankoop van grote hoeveelheden. De term “fleet leasing” of “leasing voor grote klanten” wordt gebruikt vanaf vijf voertuigen van dezelfde fabrikant of van hetzelfde type. In de regel geldt: hoe groter het geleasde wagenpark, hoe gunstiger de leasetarieven. In combinatie met een full-service lease, waarbij de kosten voor onderhoud en bepaalde reparaties inbegrepen zijn, zijn de besparingen nog groter.

Pay as you go

De huur wordt betaald wanneer het gehuurde goed reeds kan worden gebruikt. Dit leidt tot een congruentie van effecten en kosten. Dit betekent dat het geleasede voorwerp gefinancierd kan worden tijdens het gebruik ervan.

Veilige basis voor berekeningen en planningszekerheid

De leasetarieven worden van tevoren vastgesteld. Zelfs op lange termijn worden de leasetarieven niet beïnvloed door veranderingen in de rentevoeten of de kredietwaardigheid.

Verbeterde liquiditeit

De verhuurder neemt de financiering van het voorwerp over. Dit betekent dat de lessee over minder liquide middelen beschikt dan hij op het ogenblik van de aankoop zou hebben gehad. De onderneming behoudt haar financiële flexibiliteit.

Minder afhankelijkheid van kredietinstellingen

Door bedrijfsleasing als alternatief financieringsmodel te gebruiken, worden bedrijven minder afhankelijk van banken. Diversificatie van financieringsbronnen vermindert de afhankelijkheid.

Balansneutraliteit

Leasing is balansneutraal indien de leasingovereenkomst bepaalt dat het geleasde goed door de leasinggever wordt gekapitaliseerd. De leasingnemer neemt de leasingkosten op in zijn winst- en verliesrekening als bedrijfskosten. De verhouding eigen vermogen wordt gehandhaafd door de balans niet uit te breiden.

Fiscale aftrekbaarheid

Leasebetalingen zijn in Duitsland volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als uitgaven, op voorwaarde dat de leasingnemer het geleasede voorwerp niet hoeft te activeren. Dit is bepaald in de “Leasingbesluiten” van het Federale Ministerie van Financiën.

Wie kan van bedrijfsleasing profiteren?

leasing voitureBusiness leasing is in feite een vorm van financiering die voor alle bedrijven en zelfstandigen beschikbaar is. Het is vooral interessant voor middelgrote ondernemingen en startende bedrijven. Bij gebrek aan beschikbare kredietgaranties of reeds verzadigde kredietlijnen, hebben deze bedrijven andere financieringsbronnen nodig.

Bedrijfsauto’s zijn een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een bedrijf, ongeacht de sector waarin het bedrijf actief is, de grootte van het bedrijf en zijn rechtsvorm. Voor de aanschaf van bedrijfsvoertuigen heeft leasing zich allang gevestigd als een alternatief voor de aankoop en financiering van voertuigen op krediet. Leasing is het meest geschikte financieringsmodel voor bedrijven die het krediet van de bank niet willen belasten of slechts beperkte kredietgaranties hebben. Commerciële leasing biedt meer flexibiliteit en vermindert tegelijk het risico. De volgende rechtsvormen of zelfstandigen komen ervoor in aanmerking

  • naamloze vennootschappen, zoals de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de naamloze vennootschap
  • zelfstandige handelaren en de vrije beroepen.

Conclusie

Bedrijfsautoleasing moet van tevoren goed doordacht zijn: het is niet gemakkelijk om uit een leasingcontract terug te treden of het bedrag van de maandelijkse betalingen te veranderen. Het contract moet te allen tijde tot het einde worden nagekomen. Dit vereist een voldoende hoog inkomen of een buffer tegen financiële schommelingen.

In het algemeen is commerciële leasing voor veel bedrijven, zelfstandigen en jonge ondernemers een kosteneffectieve financieringsmogelijkheid: de bijbehorende kosten kunnen onmiddellijk en volledig van de belastingen worden afgetrokken; de belastingdruk blijft laag en de liquiditeit blijft behouden. Het is niet nodig zwaar te investeren in de aankoop van een bedrijfswagen of een wagenpark.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *